Ravi kishan ने जब ली शपथ तो गूंज उठी संसद, Loksabha में बोले- जय महादेव, जय भोजपु| Bihar Tak | Tak Live Video

Ravi kishan ने जब ली शपथ तो गूंज उठी संसद, Loksabha में बोले- जय महादेव, जय भोजपु| Bihar Tak

Ravi kishan ने जब ली शपथ तो गूंज उठी संसद, Loksabha में बोले- जय महादेव, जय भोजपु| Bihar Tak