કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઓખા ખાતે નેશનલ એકેડેમી ઓફ કોસ્ટલ પોલીસિંગનું કર્યું ભૂમિપૂજન | Tak Live Video
20 May 23 . 17:44
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઓખા ખાતે નેશનલ એકેડેમી ઓફ કોસ્ટલ પોલીસિંગનું કર્યું ભૂમિપૂજન
Unmute
Image swipe icon
Next