અમરેલી: ભગવાન શિવ મંદિરની બહાર સિંહો જોઈ પુજારીને યાદ આવ્યા ભગવાન.! જુઓ Video | Tak Live Video
25 May 23 . 19:50
અમરેલી: ભગવાન શિવ મંદિરની બહાર સિંહો જોઈ પુજારીને યાદ આવ્યા ભગવાન.! જુઓ Video
Unmute
Image swipe icon
Next