2000ની નોટો બંધ કરવાના મુદ્દે Congress નેતા Amit Chavda નું મોટું નિવેદન | Tak Live Video
20 May 23 . 19:36
2000ની નોટો બંધ કરવાના મુદ્દે Congress નેતા Amit Chavda નું મોટું નિવેદન
Unmute
Image swipe icon
Next