પાકિસ્તાનથી પરત ફરેલા માછીમારોનું વર્ષો પછી પરિવાર સાથે મિલન થતાં સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો | Tak Live Video
16 May 23 . 16:27
પાકિસ્તાનથી પરત ફરેલા માછીમારોનું વર્ષો પછી પરિવાર સાથે મિલન થતાં સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો
Unmute
Image swipe icon
Next