વિઝા પર પ્રતિબંધ મુદ્દે વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરે શું આપી પ્રતિક્રિયા..! | Tak Live Video
26 May 23 . 20:44
વિઝા પર પ્રતિબંધ મુદ્દે વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરે શું આપી પ્રતિક્રિયા..!
Unmute
Image swipe icon
Next