'રાજકોટમાં દિવ્ય દરબારને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળશે': પૂર્વ CM વિજય રૂપાણી આવ્યા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં..! | Tak Live Video
25 May 23 . 15:15
'રાજકોટમાં દિવ્ય દરબારને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળશે': પૂર્વ CM વિજય રૂપાણી આવ્યા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં..!
Unmute
Image swipe icon
Next