જમીન કૌભાંડ મામલે પૂર્વ CM Vijay Rupani એ કહ્યું- લાંગા વિરુદ્ધ તપાસના આદેશ મેં જ આપ્યા હતા..! | Tak Live Video
24 May 23 . 20:00
જમીન કૌભાંડ મામલે પૂર્વ CM Vijay Rupani એ કહ્યું- લાંગા વિરુદ્ધ તપાસના આદેશ મેં જ આપ્યા હતા..!
Unmute
Image swipe icon
Next