કર્ણાટકમાં ચૂંટણી ફરજમાં રહેલા ગુજરાતના SRP જવાનનું નિધન, કાદિયા ખાતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાઈ | Tak Live Video
17 May 23 . 20:29
કર્ણાટકમાં ચૂંટણી ફરજમાં રહેલા ગુજરાતના SRP જવાનનું નિધન, કાદિયા ખાતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે અપાઈ અંતિમ વિદાઈ
Unmute
Image swipe icon
Next