પોલીસ ભરતીના ફિઝિકલ ટેસ્ટ અંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું મોટું એલાન | Tak Live Video
18 May 23 . 17:40
પોલીસ ભરતીના ફિઝિકલ ટેસ્ટ અંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું મોટું એલાન
Unmute
Image swipe icon
Next