મોરબીમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની 'લવ જેહાદ' મુદ્દે ચેતાવણી..!, જુઓ શું કહ્યું | Tak Live Video
18 May 23 . 13:19
મોરબીમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની 'લવ જેહાદ' મુદ્દે ચેતાવણી..!, જુઓ શું કહ્યું
Unmute
Image swipe icon
Next