જામનગર ખાતે ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાએ નવી 22 એસટી બસોને આપી લીલીઝંડી..! | Tak Live Video
24 May 23 . 20:14
જામનગર ખાતે ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાએ નવી 22 એસટી બસોને આપી લીલીઝંડી..!
Unmute
Image swipe icon
Next