નવી સંસદ પર વિપક્ષના વિરોધ અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જુઓ શું કહ્યું ? | Tak Live Video
24 May 23 . 20:15
નવી સંસદ પર વિપક્ષના વિરોધ અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જુઓ શું કહ્યું ?
Unmute
Image swipe icon
Next