વિશ્વભરમાં ભારતનું વધતું સન્માન: ફિજી, પલાઉ અને પાપુઆ ન્યુ ગિનીએ PM મોદીને પોતાના સર્વોચ્ચ સન્માનથી નવાજ્યા | Tak Live Video
22 May 23 . 17:19
વિશ્વભરમાં ભારતનું વધતું સન્માન: ફિજી, પલાઉ અને પાપુઆ ન્યુ ગિનીએ PM મોદીને પોતાના સર્વોચ્ચ સન્માનથી નવાજ્યા
Unmute
Image swipe icon
Next