મેં સાંભળ્યું છે કે અહિયાં ચાટ અને જલેબી.: PM મોદીએ ઑસ્ટ્રેલિયામાં મળતા ભારતીયો વ્યંજનો વિશે જુઓ શું કહ્યું | Tak Live Video
24 May 23 . 13:24
મેં સાંભળ્યું છે કે અહિયાં ચાટ અને જલેબી.: PM મોદીએ ઑસ્ટ્રેલિયામાં મળતા ભારતીયો વ્યંજનો વિશે જુઓ શું કહ્યું
Unmute
Image swipe icon
Next