રોજગારીને લઈ રાજ્યસભાના સાંસદ રામ મોકરિયાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન | Tak Live Video
16 May 23 . 17:28
રોજગારીને લઈ રાજ્યસભાના સાંસદ રામ મોકરિયાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન
Unmute
Image swipe icon
Next