2000 રૂપિયાની નોટ બંધ થવા પર RBIના ગવર્નરનું મોટું નિવેદન | Tak Live Video
22 May 23 . 13:33
2000 રૂપિયાની નોટ બંધ થવા પર RBIના ગવર્નરનું મોટું નિવેદન
Unmute
Image swipe icon
Next