ગુજરાત આવેલા વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે સંસદ ભવન પર રાજનીતિને લઈને શું કહ્યું? | Tak Live Video
26 May 23 . 18:12
ગુજરાત આવેલા વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે સંસદ ભવન પર રાજનીતિને લઈને શું કહ્યું?
Unmute
Image swipe icon
Next