લાંગા હાઇ પાવર કમિટિની વાત કરીને ગેરમાર્ગે દોરે છે: પાંજરાપોળની જમીનમાં ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે પૂર્વ CM રૂપાણીનો ખુલાસો | Tak Live Video
24 May 23 . 20:16
લાંગા હાઇ પાવર કમિટિની વાત કરીને ગેરમાર્ગે દોરે છે: પાંજરાપોળની જમીનમાં ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે પૂર્વ CM રૂપાણીનો ખુલાસો
Unmute
Image swipe icon
Next