Chaitar Vasava ની બીજી પત્નીનો મોટો ધડાકો! Gujarat Tak | Tak Live Video

Chaitar Vasava ની બીજી પત્નીનો મોટો ધડાકો! Gujarat Tak

Chaitar Vasavaના બે પત્ની છે એક પત્નીની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. અને બીજા પત્ની બોગજ ગામે આવેલા ચૈતર વસાવાના ઘર પર છે. ચૈતર વસાવા પર લાગેલા ગંભીર આરોપ પર તેમના બીજા પત્ની વર્ષા વસાવા શું કહે છે સાંભળો...