થૂંકણવીરો ખબરદાર! Surat, Ahmedabad બાદ હવે Rajkotનો વારો,5 રૂ.ની પિચકારી 500માં પડશે! | Tak Live Video

થૂંકણવીરો ખબરદાર! Surat, Ahmedabad બાદ હવે Rajkotનો વારો,5 રૂ.ની પિચકારી 500માં પડશે!

સુરત,અમદાવાદ બાદ હવે રાજકોટના થુકણીયાઓ પર તવાઈ.જો તમે પણ પડીકી ખાવાના શોખીન હોવ તો એ ધ્યાન રાખજો કે હવે જો પડીકી ખાઈને જાહેરમાં થૂંકશો તો 5 રૂપિયાની પડીકીની પીચકારી તમને 500 રૂપિયામાં પડશે. જાહેરમાં થૂંકવા બદલ આપે 100 રૂપિયાથી લઈને મહત્તમ 500 રૂપિયા સુધીનો દંડ ભરવાની તૈયારી રાખવી પડશે.