સનાતન ધર્મના સંતએ કોના સામે માંડ્યો મોરચો ? | Gujarat Tak | Tak Live Video

સનાતન ધર્મના સંતએ કોના સામે માંડ્યો મોરચો ? | Gujarat Tak

ભાવનગર જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીની ધર્મ સભામાં ફરી નિલકંઠ મહાદેવ મંદિરનો મુદ્દો ઉઠ્યો પાલિતાણાના શેત્રુંજી ડુંગર પર આવેલ નિલકંઠ મહાદેવ મંદિરના મુદ્દે જૂનાગઢ ગુરુ દત્તાત્રેયના મહંત મહેશ ગિરીનું નિવેદન આવ્યું સામે નિલકંઠ મહાદેવ મંદિર અને જૈનનો વચ્ચેના વિવાદને લઈ મહેશગિરીએ આપ્યું નિવેદન જૈન દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા સંતાનધર્મ પર ના પ્રહારને લઈ મહેશગિરી આપ્યું નિવેદન