વિપક્ષ નેતા મુદ્દે અસમંજસ છતાં Amit chavda કરશે પદગ્રહણ

Amit Chavda will take over despite the confusion over the Leader of the Opposition issue