વડોદરામાં વધુ એક દુર્ઘટના, 3 લોકોના ગયા જીવ | Tak Live Video

વડોદરામાં વધુ એક દુર્ઘટના, 3 લોકોના ગયા જીવ

વડોદરાને જાણે કોઈની નજર લાગી ગઈ છે... હાલમાં જ બોટ દુર્ઘટનામાં 14 લોકોના જીવ ગયા હતા અને વધુ એક દુર્ઘટના અહીં સામે આવી છે.. જેમાં એક લાઈફ કેર કંપનીમાં અચાનક બ્લાસ્ટની ઘટના સામે આવી હતી... જેમાં 3 લોકોના મોત થયા છે.