જ્યારે સભામાં અશોક ગહલોતે બીજેપીને લીધી આડે હાથ

Ashok Gehlot attack on BJP