નેતાઓના નામે વેચાતા ફટાકડાની Marketમાં મોટી માગ | Gujarat Tak | Tak Live Video

નેતાઓના નામે વેચાતા ફટાકડાની Marketમાં મોટી માગ | Gujarat Tak

દિવાળીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે...ત્યારે આ વખતે માર્કેટમાં નવા બોમ્બ આવ્યા છે..તો આવો જોઈએ આ વીડિયોમાં ક્યા નેતાના નામ અને ફોટા સાથે વેચાય છે ફટાકડા....