ચૌધરી સમાજના આંદોલન બાદ ઉ.ગુજરાત માટે ભાજપે બદલી રણનીતિ

BJP changes strategy in North Gujarat