બાપડી Congress ! એક બેઠક જીતવા 37 મત પણ નથી, BJPની બલ્લે-બલ્લે| Rajyasabha Election | Gujarat Politics | Tak Live Video

બાપડી Congress ! એક બેઠક જીતવા 37 મત પણ નથી, BJPની બલ્લે-બલ્લે| Rajyasabha Election | Gujarat Politics

ગુજરાતની રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર.27મી ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે યોજાશે ચૂંટણી. 4 બેઠકો પર ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી.માર્ચના અંતમાં રાજ્યસભાના 4 સભ્યોની ટર્મ થાય છે પૂર્ણ.