ગજબ થયો! કોંગ્રેસના ઉમેદવારે પ્રચારમાં કરી નાણાની લહાણી!

Dabhoi Congress Candidate Balkrishna Patel Video Viral