Vadodara Harni Lake પછી પણ ન સુધરતું તંત્ર, લોકો જીવના જોખમે પસાર થવા મજબૂર | Tak Live Video

Vadodara Harni Lake પછી પણ ન સુધરતું તંત્ર, લોકો જીવના જોખમે પસાર થવા મજબૂર

ગુજરાતના જાફરાબાદ પાસેના શિયાળબોટ ટાપુના લોકો આજે પણ જીવના જોખમે રોજ દરિયામાથી પસાર થાય છે....