ગુજરાતની જનતાએ BJPને આશીર્વાદ આપવાનું મન બનાવી લીધું છે : JP Nadda

Exclusive interview JP Nadda