શું AAP MLA Chaitar Vasava હવે BJPમાં જોડાશે? Bharuch Loksabha | EXCLUSIVE | Gujarat Tak Gujarat Tak 1.01M subscribers Analytics Edit video Share | Tak Live Video

શું AAP MLA Chaitar Vasava હવે BJPમાં જોડાશે? Bharuch Loksabha | EXCLUSIVE | Gujarat Tak Gujarat Tak 1.01M subscribers Analytics Edit video Share

આપ MLA ચૈતર વસાવાની થઈ જેલ મુક્તિ, સમર્થકોએ કર્યું સ્વાગત.ચૈતર વસાવા શરતી જામીન પર બહાર.લગભગ 50 દિવસ બાદ આજે જેલવાસપૂર્ણ. ચૈતર વસાવાના શરતી જામીન મંજુર