અંબાજીમાં કેમ લોકો હેલિકોપ્ટર લઈને નથી જતા? GT | Tak Live Video

અંબાજીમાં કેમ લોકો હેલિકોપ્ટર લઈને નથી જતા? GT

 Gujarat Ambaji Interesting Helicopter History