Gujarat Budget 2024: ગુજરાતના ઈતિહાસના સૌથી મોટા બજેટને લઈને Congress એ શું કહ્યું? | Tak Live Video

Gujarat Budget 2024: ગુજરાતના ઈતિહાસના સૌથી મોટા બજેટને લઈને Congress એ શું કહ્યું?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2024-2025નું બજેટ રજૂ કરાયું છે. આ ગુજરાતના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું બજેટ ગણાવાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ બજેટને લઈને કોંગ્રેસે શું પ્રતિક્રિયા આપી સાંભળો...