Gujarat Election 2022: આંદોલનથી ઉભરેલા અલ્પેશ, હાર્દિક, જીજ્ઞેશનું ભાવી 2022 કરશે નક્કી ? |GT

Gujarat Election 2022: Will 2022 decide the fate of Alpesh, Hardik, Jignesh who emerged from the movement? |GT