Gujarat news : 22 મહિનાની બાળકીની માતા કમલમ બહાર કેમ ઉપવાસ પર બેઠી ? | GT

Gujarat news: Why did the mother of the 22-month-old girl sit on a fast outside Kamalam? | GT