હે ઈશ્વર! Junagadh 5 મહિલાઓની પ્રસૂતિ બાદ kidney ફેલ, 2ના મોત, માસુમોએ ગુમાવી છત્રછાયા| Gujarat Tak | Tak Live Video

હે ઈશ્વર! Junagadh 5 મહિલાઓની પ્રસૂતિ બાદ kidney ફેલ, 2ના મોત, માસુમોએ ગુમાવી છત્રછાયા| Gujarat Tak

જુનાગઢમાં તબીબની ભૂલ અને તંત્રની બેજવાબદારી પાંચ મહિલાઓની કિડની ફેલ થતા પરિવારો કરી રહ્યા છે ન્યાયની માંગ.