Rutvij Makwan ના નિવેદન બાદ Kuvaraji Bavaliya ની સ્પષ્ટતા | Gujarat Tak | Tak Live Video

Rutvij Makwan ના નિવેદન બાદ Kuvaraji Bavaliya ની સ્પષ્ટતા | Gujarat Tak

સુરેન્દ્રનગરથી કુંવરજી બાવળીયા ચૂંટણી લડશે તેવા સંકેત. મકવાણાએ કહ્યું બોઘરાને સેટ કરવા કુંવરજીને લોકસભા લડાવશે. બાવળીયાએ કહ્યું હું લોકસભા નથી લડવાનો.