"ભાજપના લોકો ગુજરાતમાં દારુનો ધંધો કરે છે"

Manish Sisodia on BJP