માંડ-માંડ બચ્યા નેતાજી | Gujarat Tak | Tak Live Video

માંડ-માંડ બચ્યા નેતાજી | Gujarat Tak

તેલંગાણાના મંત્રી KTR રાવ ...જે પોતાની ગાડી ઉપરથી જ નીચે પડી ગયા...અને આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે