પીએમ મોદીએ શેયર કર્યો અયોધ્યા રામ મંદિરનો આકાશી વીડિયો.. | Tak Live Video

પીએમ મોદીએ શેયર કર્યો અયોધ્યા રામ મંદિરનો આકાશી વીડિયો..

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: જૂઓ આકાશમાંથી કેવું લાગે છે અયોધ્યા રામ મંદિર.. પીએમ મોદીએ શેયર કર્યો વીડિયો..