વડોદરા કાંડને લઈને જનતાનો રોષ ભભૂક્યો | Tak Live Video

વડોદરા કાંડને લઈને જનતાનો રોષ ભભૂક્યો

વડોદરા બોટ કાંડને લઈને જનતામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બોટ દુર્ઘટનામાં 14 લોકોના મોતને લઈને જનતા સવાલ કરી રહી છે. શું કહ્યું છે રોષે ભરાયેલા વડોદરાવાસીઓએ જૂઓ..