રેલીમાં રાહુલ ગાંધી બોલ્યા કંઈક એવું કે નિવેદન થઈ ગયુ Viral | Tak Live Video

રેલીમાં રાહુલ ગાંધી બોલ્યા કંઈક એવું કે નિવેદન થઈ ગયુ Viral

Rahul Gandhi : રાહુલે કહી ખેડૂતની વાત. છત્તીસગઢમાં રાહુલ ગાંધીની રેલી. ''PM મોદીની ટીમમાં કેટલા આદિલાસી અને દલિત છે?''