શક્તિસિંહ ગોહિલના નીતિન પટેલ પર કટાક્ષ

Shaktisinh Gohil's sarcasm on Nitin Patel