મંત્રી પિયુષ ગોયલ સામે કાપડના વેપારીઓનું દર્દ છલકાયું

The pain of the textile traders spilled over against Minister Piyush Goyal