5 મિનિટમાં સમજો બજેટમાં તમારા માટે શું? | Tak Live Video

5 મિનિટમાં સમજો બજેટમાં તમારા માટે શું?

Budget 2024 News: નાણામંત્રી નિર્મલા સિતારમણે બજેટ રજૂ કર્યું છે અને આ બજેટમાં કઈ કઈ જાહેરાતો કરી છે તે જાણો માત્ર 5 મિનિટમાં આ વીડિયોમાં