75માં ગણતંત્રની પરેડમાં ગુજરાતના ટેબ્લોમાં શું રહ્યું ખાસ? | Tak Live Video

75માં ગણતંત્રની પરેડમાં ગુજરાતના ટેબ્લોમાં શું રહ્યું ખાસ?

75th Republic Day Parade માં Gujarat ના ટેબ્લોએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું કારણકે આ પરેડમાં ગુજરાતના ટેબ્લોમાં કચ્છના ધોરડો વિલેજને પ્રદર્શિત કરવામા આવ્યું હતું. જૂઓ વીડિયો