જૂનાગઢ ખેતલીયા દાદા આશ્રમના રાજભારતી બાપુએ કેમ કર્યો આપધાત ? શું થયો મોટો ખૂલાસો ?

જૂનાગઢ ખેતલીયા દાદા આશ્રમના રાજભારતી બાપુએ કેમ કર્યો આપધાત ? શું થયો મોટો ખૂલાસો ?