યુવાનો વિફર્યા, PGVCL ઓફીસ બહાર ધરણા | Tak Live Video

યુવાનો વિફર્યા, PGVCL ઓફીસ બહાર ધરણા

Rajkot માં યુવાનો વિફર્યા, PGVCL ઓફીસની બહાર કર્યા ધરણા, Yuvrajsinh Jadeja પણ આવ્યા મેદાને