'ताई, बीपीची गोळी घ्या, मी पाठवते', नवनीत राणांनी पुन्हा यशोमती ठाकूर यांना डिवचलं | Tak Live Video

'ताई, बीपीची गोळी घ्या, मी पाठवते', नवनीत राणांनी पुन्हा यशोमती ठाकूर यांना डिवचलं

'ताई, बीपीची गोळी घ्या, मी पाठवते', नवनीत राणांनी पुन्हा यशोमती ठाकूर यांना डिवचलं